FORSIDE | JERNBANE- og DAMPSKIBSMÆRKER | ARTIKLER | KONTAKT | LINKS |   


Julemærkeklubber


Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas

JulemærkeSamleren, 3500 Værløse

Nordjysk Julemærkesamlerforening

NORSK JULEMERKESAMLERFORENINGNORSK JULEMERKESAMLERFORENING


Bli medlem i
Norsk Julemerkesamlerforening (njf) ble stiftet 21.4.1986. Foreningens formål er å fremme samlere av jule- og veldedighetsmerkers interesser, og å fremme interessen av julemerkesamling. Foreningen har i dag ca. 80 medlemmer. Disse bor spredt over hele Norge samt noen i Danmark. Det er derfor vanskelig å arrangere felles møter, men vi oppfordrer medlemmene til å samles lokalt og komme på utstillinger, messer og byttedager, som andre arrangerer. Flere av medlemmene samler også på andre typer brevmerker enn julemerker, slik som for eksempel agitasjonsmerker, reklamemerker, jubileumsmerker, merkater, oblater, cinderellas. Foreningen gir ut et medlemsblad, njf-NYTT, to ganger i året. Her er det aktuelt stoff samt stor skriftlig medlemsauksjon. Medlemmene kan gratis annonsere i bladet. Kontingenten er kr. 75,- pr. år.
Kontakt Norsk Julemerkesamlerforening
V/ Vemmod Ljødal,
Højmyrmarka 279,
1391 Vollen, Norge.
Tlf. +47915 11482
Mail: vljoedal@online.no

Design og programmering af Klaus Nissen, www.Triodimenzionale.dk