FORSIDE | JERNBANE- og DAMPSKIBSMÆRKER | ARTIKLER | KONTAKT | LINKS |   
 

 

Links til andre relevante hjemmesider

 

www.fragtmaerker.dk  www.dfbk.dk 

Er du interesseret i jernbanemærker, var det måske en god idé at melde dig ind i Dansk Fragt- og Banemærkeklub.

www.julemaerket.dk   

DANMARK: støt Julemærkesagen og hjælp børn i Danmark, der har det svært Et ophold på Julemærkehjem giver børnene et tiltrængt pusterum fra deres problemer i hverdagen. Opholdet betyder meget i et barns liv og vil være med til at præge barnet positivt i årene fremover. Der er i øjeblikket ca. 500 børn på venteliste til et Julemærkehjem. De fire danske Julemærkehjem ligger i Kollund og Hobro i Jylland – og i Skælskør og Ølsted på Sjælland.

www.asfe.dk   

ASFE, betyder samler af mærker af alle genrer (eller områder) fra hele verden, og for mit vedkommende, dog kun et styk mærke af hver genre inden for det enkelte land.

www.skandia43.dk   

Landsforeningen SKANDIA INTERNATIONAL SAMLERFORENING. Vi er en forening af seriøse samlere, med mange forskellige samleremner.

www.julemrkeportalen.dk   

JulemærkeSamleren: Julemærkeklubben er startet i 2001 og har hjemsted i Værløse.

www.aas-frim.dk   

Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub Århus. Vi er en lille men aktiv frimærke klub ved Århus Sporveje. Vi afholder klubmøde hver anden Mandag fra kl. 19.00 - 21.30. Vi er medlem af De Samarbejdende Frimærke -& Møntklubber i Århus og Omegn.

www.perfins.dk   

Perfin hjemmeside: Jan Krolak, inkarneret perfinsamler. Jeg er medlem af Dansk Posthistorisk Selskab, KPK, Kjøbenhavns Philatelist Klub og Dansk Fragt- og Banemærkeklub.

www.jernbaneklub.dk  www.jernbaneklub.dk/link.htm 

Dansk Jernbane-Klub blev stiftet i 1961 og har i dag ca. 2800 medlemmer. Som medlem modtager man i 2005 6 gange medlemsbladet "Jernbanen", som er Danmarks førende jernbanetidsskrift. En årgang omfatter ca. 350 sider A4 i farvetryk. Desuden udsendes 4 ga

www.filatelisten.dk   

Privat hjemmeside af Leif Ørndorf, Odder, med mange interessante oplysninger og artikler. Kan varmt anbefales.

www.danfil.dk/dft   

Ny hjemmeside: Frimærkesalg for Danmarks Filatelist Forbunds medlemmer. DFT: Dansk Filatelistisk Tidsskrift – i daglig omtale DFT – udgives af Danmarks Filatelist Forbund som medlemsblad for Forbundets mere end 6000 medlemmer. Hvert år udkommer der 7 numre på hver 64 sider, altså i alt 448 sider tæt spækket med frimærke nyt fra ind- og udland. Abonnementsprisen i Danmark er 300 dKr. frit leveret. Hvis du er medlem af en af DFFs 112 medlemsklubber får du DFT gratis tilsendt som en del af klubmedlemskabet. DFT er udkommet siden 1934 og kan altså næste år fejre 75 års jubilæum. I DFT bliver der lagt vægt på aktuelt nyhedsstof fra den danske frimærkeverden. Det er klubbernes talerør så informationer, og nyheder fra klubverdenen er vigtige stofområder. Der er debatsider, men der er også grundige artikler om mange filatelistiske emner. Næsten alle artikler er originalartikler skrevet specielt til DFT af danske og udenlandske skribenter. Der er artikler om postkort, posthistorie, nye og gamle varianter, introduktionskurser og artikler for udstillingssamleren. Fokus er på danske områder, men der bliver også lagt vægt på, at der kommer inspiration fra det øvrige Norden, Europa og oversøiske områder. Både nye og gamle frimærker bliver taget under luppen.

www.dphs.dk   

DANSK POSTHISTORISK SELSKAB (DPHS) er en landsdækkende forening tilsluttet DFF. Selskabets medlemmer samler hovedsageligt på hele forsendelser, som på en eller anden måde fortæller "en historie". Det kan f.x. være forsendelsesruten, posttaksten eller stempelbrugen, der dokumenteres ved hjælp af en forsendelse. En hjemstavnssamling kan illustrere postgangen til og fra en given by, osv. På hjemmesiden finder du oplysninger om SELSKABETS virke, vedtægter, medlemsmøder. Du kan få smagsprøver på SELSKABETS medlemsblad POSTHISTORISK TIDSSKRIFT (PHT), som udkommer 4 gange om året, ligesom der er adgang til forskellige posthistoriske ressourcer såsom indscannede circulairer og Dansk Posthistorisk Leksikon online.

www.postdanmark.dk   

Post Danmark

www.filatelist.no   

Norsk Filatelistforbund

sff.nu   

Sveriges Filatelist-Förbund

www.helmutcp.dk/roedekro.html   

Rødekro og Rødekro-Aabenraa banen

home6.inet.tele.dk/forde/   

Jernbaner i Sønderborg, Åbenrå,Gråsten,Løgumkloster & Omegn

www.kuglepennesiden.dk   

VELKOMMEN TIL KUGLEPENNESIDEN. Siden er nydesignet-siden har siden sin start I 1999 haft mere end 55 000 besøgende-siden bliver opdateret hver uge-siden henvender sig til ALLE samlere

www.kgl-moent.dk   

Danske mønter og sedler

www.christmas-seal.gl   

GRØNLAND: julemærkefondens har eksisteret siden 1974 og har som hovedopgave at indsamle penge til fonden igennem salg af det årlige Julemærke, der sælges i Grønland og Danmark. Dertil uddeles der hvert år en Julemærkpris, til en personlighed eller en forening som har udvist en kulturrel initiative eller præstation. Årets julemærke og Julemærkepris afsløres årligt i november måneder. Julemærke komiteen har kontor i Nuuk og har lokalt sammensat bestyrelse og den daglige ledelse varetages af Juliane. Kontakt: Postbox 97, 3900 Nuuk Tlf.: +299323424 Mail: seal(a)greennet.gl

www.tofarvet.dk   

Den Tofarvede Studiegruppe er en forsamling af frimærkesamlere der i en eller anden form interesserer sig for de Tofarvede frimærker. Denne hjemmeside er ment som et forum, hvor der kan udveksles informationer, stilles spørgsmål o.lign.

www.bnordam.dk  www.randersfilatelistklub.dk 

Bruno Nørdams og Randers Frimærkeklubs hjemmeside

www.baner-omkring-aalborg.dk   

Nordjyllands jernbaner

www.123hjemmeside.dk/palholm/37190477   

Palle Holms hjemmeside med blandt andet feriemærker, sparemærker, radio afgiftsmærker, stempelmærker og mange flere spændende mærker. En spændende hjemmeside!

 Design og programmering af Klaus Nissen, www.Triodimenzionale.dk